Việc hoàn trả số tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:07/06/2018

Việc hoàn trả số tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi tên là Như Huỳnh. Tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cụ thể, Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc hoàn trả số tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất; doanh nghiệp kinh doanh tạm xuất, tái nhập; doanh nghiệp kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa được quy định ra sao? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc hoàn trả số tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất; doanh nghiệp kinh doanh tạm xuất, tái nhập; doanh nghiệp kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   Doanh nghiệp được hoàn trả toàn bộ hoặc số tiền ký quỹ còn lại sau khi đã sử dụng để thanh toán các chi phí theo quy định tại Khoản 4 Điều 31 Nghị định 69/2018/NĐ-CP (nếu có) trong các trường hợp sau:

   - Doanh nghiệp không được Bộ Công Thương cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất. Số tiền ký quỹ được hoàn trả cho doanh nghiệp trên cơ sở văn bản trả lời không cấp Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương.

   - Bộ Công Thương thu hồi Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo đề nghị của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

   - Doanh nghiệp bị thu hồi Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

   - Đối với các trường hợp quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Nghị định 69/2018/NĐ-CP, việc hoàn trả tiền số tiền ký quỹ của doanh nghiệp được thực hiện trên cơ sở Quyết định thu hồi Mã số kinh doanh tạm nhập, tái xuất của Bộ Công Thương.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc hoàn trả số tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập, tái xuất; doanh nghiệp kinh doanh tạm xuất, tái nhập; doanh nghiệp kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn