Viết tắt họ và tên của mình lên nhãn hàng hóa có được không?

Ngày hỏi:24/05/2021

Cho em hỏi, trong việc tên cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa khi ghi nhãn hàng hóa thì ghi tắt có được không? Ví dụ em tên Mai Thanh Hưng thì em ghi MTH.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa như sau:

   Tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt.

   Như vậy, trong trường hợp trên khi bạn thể hiện tên của mình phải thể hiện đầy đủ và đặc biệt không được viết tắt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn