Xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet

Ngày hỏi:04/02/2017

Xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet trong Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet. Cho tôi hỏi pháp luật quy định về vấn đề này như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Tôi hiện đang làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Gần đây do một số công việc liên quan mà chúng tôi thường xuyên tiếp xúc với C/O và cũng có nghe nói nhiều về Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet. Do đó, tôi rất quan tâm tới vấn đề này. Tôi xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời! Minh Hùng, 0165888***.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet được quy định tại Điều 3 Quy trình thí điểm cấp Giấy chứng nhận xuất xứ qua Internet ban hành kèm theo Quyết định 4082/QĐ-BCT năm 2015 do Bộ Công thương ban hành, theo đó:

   Điều 3. Xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet

   1. Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet, Cơ quan cấp C/O có trách nhiệm thông báo qua Internet kết quả xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O cho thương nhân.

   Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet của thương nhân không phù hợp với quy định hiện hành, Cơ quan cấp C/O cần nêu rõ lý do không chấp thuận để thương nhân sửa đổi, bổ sung.

   2. Sau khi nhận được thông báo phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet của Cơ quan cấp C/O, thương nhân nộp cho Cơ quan cấp C/O bản giấy Mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh và hợp lệ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 06/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương và bản in thông báo phê duyệt hồ sơ của Cơ quan cấp C/O.

   3. Cơ quan cấp C/O trả kết quả cấp C/O theo mẫu C/O đã được khai hoàn chỉnh trong hai (2) giờ làm việc, kể từ khi nhận được bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này.

   4. Thương nhân được quyền lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet theo Quy trình thí điểm này hoặc nộp hồ sơ đề nghị cấp C/O bằng giấy theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BCT của Bộ Công Thương.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về Xử lý hồ sơ đề nghị cấp C/O qua Internet, được quy định tại Quyết định 4082/QĐ-BCT. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  • Điều 3 quy trình thí điểm cấp giấy chứng nhận xuất xứ qua internet ban hành kèm theo Quyết định 4082/QĐ-BCT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn