Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá

Ngày hỏi:01/10/2015

Pháp luật Thi hành án dân sự quy định như thế nào về xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành?

  Nội dung này được Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc tư vấn như sau:

  • Việc xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành trong lĩnh vực thi hành án dân sự thời gian qua đã phát sinh không ít các khó khăn, vướng mắc, thậm chí khiếu nại của các bên đương sự, do các quy định của pháp luật về vấn đề này chưa thống nhất, còn chồng chéo.

   Luật Thi hành án dân sự năm 2008 quy định về định giá lại tài sản kê biên được quy định tại điều 99 như sau:

   Điều 99. Định giá lại tài sản kê biên

   1. Việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

   a) Chấp hành viên có vi phạm nghiêm trọng quy định tại Điều 98 của Luật này dẫn đến sai lệch kết quả định giá tài sản;

   b) Đương sự có yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản.

   2. Việc định giá lại tài sản kê biên được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 98 của Luật này.

   Quy định này làm cơ quan thi hành án dân sự cũng như cơ quan bán đấu giá tài sản gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, nhất là về mặt thời gian bị kéo dài, không dứt điểm được việc thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật.

   Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vào ngày 25/11/2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/ 07/ 2015, đã xác định được cách giải quyết vấn đề đó. Cụ thể:

   “Điều 104. Xử lý tài sản không có người tham gia đấu giá, bán đấu giá không thành

   1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức bán đấu giá về việc tài sản đưa ra bán đấu giá lần đầu nhưng không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo và yêu cầu đương sự thỏa thuận về mức giảm giá tài sản.

   Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, nếu đương sự không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được về mức giảm giá thì Chấp hành viên quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá.

   2. Từ sau lần giảm giá thứ hai trở đi mà không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì người được thi hành án có quyền nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án.

   Trường hợp người được thi hành án đồng ý nhận tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc không có người tham gia đấu giá, trả giá hoặc bán đấu giá không thành thì Chấp hành viên thông báo cho người phải thi hành án biết…

   3. Trường hợp người được thi hành án không đồng ý nhận tài sản để thi hành án thì Chấp hành viên ra quyết định giảm giá tài sản để tiếp tục bán đấu giá. Nếu giá trị tài sản đã giảm bằng hoặc thấp hơn chi phí cưỡng chế mà người được thi hành án vẫn không nhận để trừ vào số tiền được thi hành án thì tài sản được giao lại cho người phải thi hành án quản lý, sử dụng. Người phải thi hành án không được đưa tài sản này tham gia các giao dịch dân sự cho đến khi họ thực hiện xong nghĩa vụ thi hành án...

   Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung ra đời là biện pháp nhằm hạn chế tình trạng cố tình lợi dụng quyền yêu cầu định giá lại tràn lan, cơ quan thi hành án phải tổ chức bán tài sản nhiều lần làm kéo dài thời gian thi hành án, tốn kém chi phí của Nhà nước và của các đương sự; góp phần hạn chế tình trạng bức xúc khiếu nại tố cáo của người được thi hành án trong thời gian qua; đồng thời đảm bảo tốt hơn quyền lợi của các bên và hoạt động thi hành án dân sự.


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ - SỞ TƯ PHÁP TỈNH VĨNH PHÚC
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn