02 điều kiện để hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

Ngày hỏi:31/07/2019

Tôi biết tại Việt Nam quy định rất chặt chẽ về vấn đề thu đổi ngoại tệ. Vậy cho tôi hỏi, tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ cần có những điều kiện gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điều 5 Nghị định 16/2019/NĐ-CP quy định điều kiện tổ chức kinh tế thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ cần có những điều kiện sau:

   "Tổ chức kinh tế chỉ được thực hiện hoạt động đại lý đổi ngoại tệ sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ. Điều kiện để tổ chức kinh tế được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ:

   - Có quy trình nghiệp vụ đổi ngoại tệ, có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình đổi ngoại tệ; tại nơi giao dịch phải có bảng thông báo tỷ giá công khai, bảng hiệu ghi tên tổ chức tín dụng ủy quyền và tên đại lý đổi ngoại tệ.

   - Một tổ chức kinh tế chỉ được làm đại lý đổi ngoại tệ cho một tổ chức tín dụng được phép."

   Như vậy, tổ chức kinh tế muốn thực hiện hoạt động ngoại tệ sau khi được Nhà nước Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Báo giá bằng ngoại tệ
  Cho vay bằng ngoại tệ
  Hạch toán bằng ngoại tệ
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn