05 phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt

Ngày hỏi:03/01/2019

Tôi đang tìm hiểu về các loại hình tổ chức tín dụng và muốn nhờ Ban biên tập cung cấp giúp tôi các thông tin về liên quan đến những phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Mong sớm nhận được sự giải đáp. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành của nước ta quy định: Kiểm soát đặc biệt là việc một tổ chức tín dụng bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán.

   (Tổ chức tín dụng bao gồm: Ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.)

   Theo đó, tại Khoản 2 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có quy định về các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt như sau:

   Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt (sau đây gọi là phương án cơ cấu lại) là một trong các phương án sau đây:

   - Phương án phục hồi;

   - Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp;

   - Phương án giải thể;

   - Phương án chuyển giao bắt buộc;

   - Phương án phá sản.

   Trong đó:

   + Phương án phục hồi là phương án áp dụng các biện pháp để tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt tự khắc phục tình trạng dẫn đến tổ chức tín dụng đó được đặt vào kiểm soát đặc biệt.

   + Phương án sáp nhập, hợp nhất, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp là phương án áp dụng khi có tổ chức tín dụng nhận sáp nhập, hợp nhất, có nhà đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

   + Phương án chuyển giao bắt buộc là phương án chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt phải chuyển giao toàn bộ cổ phần, phần vốn góp cho bên nhận chuyển giao.

   Trên đây là nội dung giải đáp về các phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn