5 thành viên có lập được quỹ tín dụng nhân dân ở xã không?

Ngày hỏi:10/09/2019

Mình và các thành viên muốn thành lập quý tín dụng nhân ở cấp xã. Vậy cho hỏi cá nhân là thành viên cùng góp vốn chỉ 5 người thôi nhưng số vốn lớn thì có đủ điều kiện không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • 5 thành viên có lập được quỹ tín dụng nhân dân ở xã không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 2 Điều 3 Thông tư 04/2015/TT-NHNN Quy định về quỹ tín dụng nhân dân thì thành viên quỹ tín dụng nhân dân là cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này và tán thành Điều lệ, tự nguyện tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân.

   Về số lượng thành viên, căn cứ Khoản 2 Điều 10 Thông tư này thì để được cấp giấy phép thành lập, quỹ tín dụng nhân dân phải có tối thiểu 30 thành viên đáp ứng quy định tại Điều 31 Thông tư này, có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân.

   Đối chiếu với trường hợp của bạn chỉ có 5 cá nhân tham gia góp vốn chưa tính đến số vốn góp bao nhiêu nhưng không đáp ứng điều kiện về số lượng thành viên tham gia góp vốn, vì vậy không đủ điều kiện để được cấp phép thành lập quỹ tín dụng nhân dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn