Ai được quy định trong Điều lệ thì có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng đúng không?

Ngày hỏi:18/03/2019

Ban biên tập hãy giải đáp giúp tôi thắc mắc sau đây: Ai được quy định trong Điều lệ thì có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng đúng không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Về vấn đề này thì tại Khoản 1 Điều 12 Luật các tổ chức tín dụng 2010 có quy định như sau:

   Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây:

   + Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng;

   + Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng.

   => Như vậy, theo quy định này thì chỉ Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng được quy định trong Điều lệ thì mới có thể trở thành người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng. Những người khác nếu không thuộc các trường hợp nêu trên thì dù có được ghi tên vào Điều lệ cũng không thể trở thành người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng bạn nhé.

   Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý là người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng đang cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

   Trên đây là nội dung giải đáp về người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn