Báo cáo việc quản lý, sử dụng chứng thư số

Ngày hỏi:06/09/2019

Xin chào Ban biên tập, cho tôi hỏi: Việc báo cáo định kỳ về việc quản lý, sử dụng chứng thư số của tổ chức quản lý thuê bao được quy định như thế nào? Mong nhận được phản hồi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Thông tư 14/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) báo cáo định kỳ về việc quản lý, sử dụng chứng thư số của tổ chức quản lý thuê bao được quy định như sau:

   *Tên báo cáo:

   => Báo cáo đối soát danh sách chứng thư số Ngân hàng nhà nước.

   * Nội dung báo cáo:

   => Danh sách chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số Ngân hàng Nhà nước cấp và tình trạng sử dụng.

   *Đối tượng thực hiện:

   -Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;

   - Các tổ chức tín dụng;

   - Chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

   - Kho bạc nhà nước;

   - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và các tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước cấp chứng thư số.

   *Cơ quan, đơn vị nhận báo cáo:

   =>Cục Công nghệ thông tin - Ngân hàng Nhà nước.

   *Phương thức gửi, nhận báo cáo:

   - Văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính;

   - Báo cáo điện tử dạng Excel gửi qua hệ thống thư điện tử đến địa chỉ email ca.nhnn@sbv.gov.vn hoặc báo cáo điện tử được gửi qua hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của NHNN.

   *Thời hạn gửi báo cáo: định kỳ 6 tháng, chậm nhất vào ngày 20 tháng 6 và ngày 20 tháng 12 năm báo cáo.

   *Thời gian chốt số liệu báo cáo:

   - Thời gian chốt số liệu đối với báo cáo 6 tháng đầu năm được tính từ ngày 15 tháng 12 năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14 tháng 6 của kỳ báo cáo.

   - Thời gian chốt số liệu đối với báo cáo 6 tháng cuối năm được tính từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 14 tháng 12 của kỳ báo cáo.

   *Mẫu đề cương báo cáo: Mẫu biểu số 09 ban hành kèm theo Thông tư 14/2019/TT-BTC.

   Trên đây là quy định về báo cáo định kỳ việc quản lý, sử dụng chứng thư số của tổ chức quản lý thuê bao.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn