Bảo lãnh vay vốn dựa vào trụ sở chính hay nởi đầu tư?

Nếu doanh nghiệp có trụ sở chính tại tỉnh X nhưng đầu tư dự án tại tỉnh Y, hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn tại Ngân hàng thương mại phải gửi đến Chi nhánh NHPT ở tỉnh nào?

  Nội dung này được Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Ngân hàng Phát triển tại công văn số 1097/NHPT - BL HTUT ngày 21/4/2009 về việc hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ Bảo lãnh cho Doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại: khi có nhu cầu bảo lãnh vay vốn, Doanh nghiệp gửi đến Chi nhánh NHPT (nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở chính) hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, chính xác, hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ.


  Nguồn:

  Quang Binh Portal
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn