Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Ngày hỏi:26/12/2019

Theo tôi được biết Chính phủ vừa ban hành quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, anh chị cho tôi hỏi: Có những hình thức xử phạt vi phạm hành chính nào trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 31/12/2019) như sau:

   - Hình thức xử phạt chính:

   + Cảnh cáo;

   + Phạt tiền.

   - Hình thức xử phạt bổ sung:

   + Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn đối với: giấy chứng nhận đăng ký đại lý đối ngoại tệ trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng; giấy phép thu, chi ngoại tệ và hoạt động ngoại hối khác đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thường dành cho người nước ngoài, hoạt động kinh doanh casino trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng; giấy phép thành lập bàn đổi ngoại tệ cá nhân trong thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng; giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng trong thời hạn từ 06 tháng đến 09 tháng;

   + Đình chỉ có thời hạn đối với: hoạt động ngoại hối trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, nghiệp vụ ủy thác trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, hoạt động mua, bán nợ trong thời hạn 03 tháng đến 06 tháng, việc thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng, việc sử dụng dịch vụ công nghệ thông tin của bên thứ ba trong thời hạn 01 tháng đến 03 tháng;

   + Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, tịch thu giấy phép đã bị tẩy xóa, sửa chữa, tịch thu ngoại tệ, đồng Việt Nam, tịch thu vàng.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn