Các trường hợp thu hồi Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân

Ngày hỏi:05/11/2018

Tôi đang có một thắc mắc liên quan đến việc thu hồi giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân cần được giải đáp. Cụ thể là theo quy định hiện hành thì trong các trường hợp cụ thể nào thì Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân sẽ bị thu hồi? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 23/2018/TT-NHNN quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của quỹ tín dụng nhân dân thì Giấy phép của quỹ tín dụng nhân dân sẽ bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

   - Quỹ tín dụng nhân dân tự nguyện xin giải thể khi có khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

   - Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép quỹ tín dụng nhân dân có thông tin gian lận để có đủ điều kiện được cấp Giấy phép.

   - Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động không đúng nội dung quy định trong Giấy phép.

   - Quỹ tín dụng nhân dân vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động.

   - Quỹ tín dụng nhân dân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quyết định xử lý của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng.

   - Quỹ tín dụng nhân dân bị chia, sáp nhập, hợp nhất, phá sản.

   - Quỹ tín dụng nhân dân hết thời hạn hoạt động không xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận bằng văn bản.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn