Các trường hợp triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của tổ chức tín dụng

Ngày hỏi:26/06/2018

Xin chào, tôi là Văn Hậu. Hiện tại tôi đang tìm hiểu về quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực các tổ chức tín dụng. Trong quá trình tìm hiểu các quy định liên quan đến vấn đề này tôi có rất nhiều thắc mắc chưa giải đáp được. Cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành thì Các trường hợp triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của tổ chức tín dụng được quy định cụ thể ra sao? Và nó được quy định trong văn bản nào? Mong các bạn giải đáp giúp tôi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật các tổ chức tín dụng 2010 thì Các trường hợp triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của tổ chức tín dụng được quy định cụ thể như sau:

   Đại hội đồng cổ đông họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quyết định triệu tập họp của Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau đây:

   a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của tổ chức tín dụng;

   b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên tối thiểu quy định tại khoản 1 Điều 62 của Luật các tổ chức tín dụng 2010;

   c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng;

   d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

   đ) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Các trường hợp triệu tập họp đại hội đồng cổ đông bất thường của tổ chức tín dụng. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Luật các tổ chức tín dụng 2010.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn