Cập nhật các Quyết định khen thưởng trên phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính

Ngày hỏi:04/09/2019

Khi nào thì thực hiện cập nhật các Quyết định khen thưởng trên phần mềm Thi đua khen thưởng ngành Tài chính, và thực hiện cập nhật như thế nào? Mong giải đáp!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 2 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1361/QĐ-BTC năm 2019 quy định về cập nhật các Quyết định khen thưởng, cụ thể như sau:

   Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định khen thưởng (đối với các quyết định đơn vị có thẩm quyền ban hành), hoặc kể từ ngày nhận được quyết định (đối với các quyết định do cấp trên hoặc cơ quan khác ban hành), các đơn vị có trách nhiệm cập nhật thông tin về quyết định khen thưởng vào Phần mềm Thi đua khen thưởng theo phân cấp như sau:

   - Vụ Thi đua Khen thưởng: cập nhật các Quyết định khen cao do Chính phủ, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ ký tặng cho các cá nhân, tập thể thuộc tuyến trình khen thưởng của Bộ Tài chính.

   - Đơn vị cấp Tổng cục và tương đương: chịu trách nhiệm cập nhật hoặc phân cấp cho các đơn vị cấp dưới cập nhật các Quyết định khen do Bộ Tài chính ký, Tổng cục ký tặng cho các tập thể, cá nhân của đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục.

   - Đơn vị cấp Vụ, Cục và tương đương: Cập nhật các Quyết định khen thưởng do Bộ Tài chính, đơn vị cấp Tổng cục và tương đương, đơn vị ngoài ngành ký tặng cho các tập thể, cá nhân của đơn vị, và các Quyết định khen thưởng do đơn vị ban hành.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT