Chi phí chi cho nhân viên theo quy định của pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:10/10/2016

Chi phí chi cho nhân viên theo quy định của pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi có một thắc mắc trong hoạt động của tổ chức ngân hàng, tiền tệ và chế độ tài chính của các tổ chức đó, mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Chi phí chi cho nhân viên theo quy định của pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điểm đ khoản 1 Điều 6 Thông tư 05/2013/TT-BTC thì chi phí chi cho nhân viên theo quy định của pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định như sau:

   - Chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất lương.

   - Chi các khoản đóng góp theo lương: Chi nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

   - Chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp.

   - Chi mua bảo hiểm tai nạn con người.

   - Chi ăn ca. Đối với các tổ chức tín dụng là doanh nghiệp nhà nước, thực hiện theo quy định của pháp luật về chi ăn ca đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

   - Chi bảo hộ lao động đối với những đối tượng cần trang bị bảo hộ lao động trong khi làm việc.

   - Chi trang phục giao dịch cho cán bộ nhân viên.

   - Chi theo chế độ quy định đối với lao động nữ theo quy định của pháp luật.

   - Chi y tế bao gồm các khoản chi khám bệnh định kỳ cho người lao động, chi mua thuốc dự phòng và các khoản chi y tế khác thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

   - Chi tiền nghỉ phép hàng năm theo quy định của pháp luật.

   - Các khoản chi khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

   Chi phí chi cho nhân viên theo quy định của pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được quy định tại Thông tư 05/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Ngân hàng nước ngoài
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn