Có được cho người khác dùng tài khoản ngân hàng của mình không?

Ngày hỏi:09/09/2020

Mình 25 tuổi đứng tên mở tài khoản ngân hàng, rồi cho người khác (như bạn bè, người thân) dùng tài khoản của mình có được không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được cho người khác dùng tài khoản ngân hàng của mình không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo Khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN thì cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:

   - Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

   - Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

   - Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật;

   - Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ.

   Như vậy bạn 25 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì được mở tài khoản ngân hàng.

   Theo Điểm c Khoản 1 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-NHNN thì chủ tài khoản thanh toán có quyền ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

   Theo đó:

   - Chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản thanh toán của mình.

   - Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền.

   - Để ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản phải gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản văn bản ủy quyền kèm bản đăng ký mẫu chữ ký và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền (trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu).

   Như vậy khi mở tài khoản ngân hàng, bạn có quyền ủy quyền cho người khác sử dụng tài khoản của mình. Việc ủy quyền này phải được lập bằng văn bản và gửi tới ngân hàng nơi bạn mở tài khoản.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn