Có được dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo khi vay vốn ngân hàng?

Ngày hỏi:08/05/2019

Xin chào, Tôi hiện có 3 triệu cổ phiếu mã ACB. Hiện tôi vẫn muốn giữ cổ phiếu này và cần thêm tiền để mua thêm. Xin hỏi, tôi có thể dùng cổ phiếu trên làm tài sản đảm bảo nhằm vay vốn ngân hàng để đầu tư thêm được không? Nếu được thì tài sản đảm bảo sẽ thực hiện theo thủ tục của thế chấp hay cầm cố? 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Có được dùng cổ phiếu làm tài sản đảm bảo khi vay vốn ngân hàng?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 1 Nghị định 11/2012/NĐ-CP quy định về giấy tờ có giá bao gồm những nội dung như sau:

   - Giấy tờ có giá bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hối phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, séc, chứng chỉ quỹ, giấy tờ có giá khác theo quy định của pháp luật, trị giá được thành tiền và được phép giao dịch.

   Căn cứ Khoản 8 Điều 1 Nghị định 11/2012/NĐ-CP có quy định như sau:

   - Trong trường hợp nhận cầm cố giấy tờ có giá thì bên nhận cầm cố có quyền yêu cầu người phát hành giấy tờ có giá hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán đảm bảo quyền giám sát của bên nhận cầm cố đối với giấy tờ có giá đó.

   - Trong trường hợp người phát hành giấy tờ có giá hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán vi phạm cam kết đảm bảo quyền giám sát của bên nhận cầm cố mà gây thiệt hại cho bên nhận cầm cố thì phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên nhận cầm cố, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

   - Trong trường hợp tài sản cầm cố là các loại chứng khoán thuộc đối tượng phải đăng ký, lưu ký chứng khoán thì việc đăng ký cầm cố tại cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm được thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm và việc đăng ký, lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

   Như vậy, theo quy định của pháp luật, tài sản đảm bảo sẽ bao gồm cổ phiếu và được thực hiện theo thủ tục cầm cố.

   Trên đây là nội dung tư vấn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn