Cơ quan nào nhận báo cáo công tác an toàn kho quỹ của NHNN chi nhánh?

Ngày hỏi:04/09/2019

Từ năm 2019 thì cơ quan nào nhận báo cáo công tác an toàn kho quỹ và thời gian nhận báo cáo công tác an toàn kho quỹ của ngân hàng nhà nước chi nhánh?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 1 Thông tư 14/2019/TT-NHNN (Có hiệu lực ngày 15/10/2019) thì cơ quan và thời gian nhận báo cáo công tác an toàn kho quỹ của ngân hàng nhà nước chi nhánh, cụ thể như sau:

   - Báo cáo của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi về Ngân hàng Nhà nước chi nhánh trên địa bàn và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp trên (nếu có) trước ngày 01 tháng 01 năm liền kề sau năm báo cáo.

   - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổng hợp báo cáo gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Phát hành và Kho quỹ) trước ngày 15 tháng 01 năm liền kề sau năm báo cáo.

   Trên đây là cơ quan và thời gian nhận báo cáo công tác an toàn kho quỹ của ngân hàng nhà nước chi nhánh.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kho quỹ ngân hàng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT