Điều kiện cấp giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/05/2017

Điều kiện cấp giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn được quy định như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi có một thắc mắc trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng mong được các anh chị hỗ trợ. Các anh chị cho tôi hỏi: Điều kiện cấp giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn được quy định như thế nào?  Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị, tôi xin chân thành cám ơn! Phương Linh (090***)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều kiện cấp Giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn được quy định tại Điều 12 Thông tư 30/2015/TT-NHNN được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 15/2016/TT-NHNN như sau:
   Quy định đối với chủ sở hữu, thành viên sáng lập
   1. Thành viên sáng lập là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng thương mại Việt Nam) phải tuân thủ các quy định sau đây:
   a) Các quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 và Điểm a, b, c khoản 7 Điều 11 Thông tư này;
   b) Có vốn chủ sở hữu tối thiểu 1.000 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng trong 03 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu mức vốn pháp định, phải đảm bảo vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm liền kề trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn cam kết góp;
   c) Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, phải tuân thủ việc góp vốn theo các quy định của pháp luật có liên quan.
   2. Chủ sở hữu, thành viên sáng lập là ngân hàng thương mại Việt Nam phải tuân thủ các quy định tại Khoản 2, 3, 4, 5 và Điểm b, c, đ khoản 7 Điều 11 Thông tư này.
   3. Chủ sở hữu, thành viên sáng lập là tổ chức tín dụng nước ngoài phải tuân thủ các quy định sau đây:
   a) Quy định tại Điểm b khoản 7 Điều 11 Thông tư này;
   b) Có tổng tài sản có trên 10 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
   c) Không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động ngân hàng và các quy định pháp luật khác của nước nguyên xứ trong 05 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép;
   d) Có kinh nghiệm hoạt động quốc tế, được các tổ chức xếp loại tín nhiệm quốc tế xếp hạng từ mức ổn định trở lên, mức có khả năng thực hiện các cam kết tài chính và hoạt động bình thường ngay cả khi tình hình, điều kiện kinh tế biến đổi theo chiều hướng không thuận lợi;
   đ) Được cơ quan có thẩm quyền của nước nguyên xứ đánh giá đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn, các tỷ lệ bảo đảm an toàn khác, tuân thủ đầy đủ các quy định về quản trị rủi ro và trích lập dự phòng đầy đủ theo quy định của nước nguyên xứ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép;
   e) Không phải là cổ đông chiến lược, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam;
   g) Trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài là công ty cho thuê thì số dư cho thuê tài chính và cho vay phải chiếm tối thiểu 70% tổng tài sản của công ty.
   4. Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, chủ sở hữu, các thành viên sáng lập phải cùng nhau sở hữu 100% vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn.”
   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về điều kiện cấp giấy phép đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng trách nhiệm hữu hạn. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 30/2015/TT-NHNN và Thông tư 15/2016/TT-NHNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Cấp giấy phép
  Tổ chức tín dụng
  Ngân hàng
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn