Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô

Ngày hỏi:20/11/2019

Tôi đang tìm hiểu các quy định mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính vi mô. Cho tôi hỏi điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô như thế nào? Xin giải đáp giúp tôi

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 19/2019/TT-NHNN (có hiệu lực ngày 01/01/2020) thì Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô như sau:

   Tổ chức tài chính vi mô được thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp khi đáp ứng các điều kiện sau:

   1. Có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên tính từ ngày khai trương hoạt động đến thời điểm đề nghị.

   2. Các điều kiện quy định tại điểm a, c, d, e khoản 1 Điều 11 Thông tư này.

   3. Có đề án thành lập đảm bảo các nội dung theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư này.

   Trên đây là quy định về điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của tổ chức tài chính vi mô.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn