Đối tượng được hưởng lãi tiền gửi khi mở tài khoản tại kho bạc nhà nước

Ngày hỏi:21/05/2020

Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì những đối tượng nào khi mở tài khoản tại kho bạc nhà nước sẽ được hưởng lãi tiền gửi?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối tượng được hưởng lãi tiền gửi khi mở tài khoản tại kho bạc nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Thực hiện theo quy định tại tiết a Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước. Theo đó bao gồm:

   Quỹ dự trữ tài chính thuộc ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh, thành phố; các quỹ tài chính nhà nước gửi tại Kho bạc Nhà nước; tiền của các đơn vị, tổ chức không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước mở tại Kho bạc Nhà nước.

   Mức lãi suất được thực hiện theo mức lãi suất mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả cho Kho bạc Nhà nước tại thời Điểm tính lãi.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn