Đối tượng nào không được hưởng lãi tiền gửi khi mở tài khoản tại kho bạc nhà nước?

Ngày hỏi:21/05/2020

Liên quan đến việc sử dụng tài khoản được mở tại kho bạc nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Đối tượng nào không được hưởng lãi tiền gửi khi mở tài khoản tại kho bạc nhà nước?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Đối tượng không được hưởng lãi tiền gửi khi mở tài khoản tại kho bạc nhà nước quy định tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Thực hiện theo quy định tại tiết b Khoản 2 Điều 11 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước. Theo đó, bao gồm:

   Tồn quỹ ngân sách các cấp và tiền gửi của các đơn vị, tổ chức có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn