FE credit có được quyền gọi điện làm phiền người thân của người vay không?

Ngày hỏi:02/01/2020

Chào tổ tư vấn, bắt đầu từ năm 2020 theo tôi được biết thì đã có nhiều văn bản mới có hiệu lực. Anh chị cho hỏi đối với hoạt động tổ chức tín dụng thì có quy định nào mới về việc gọi điện quấy rối người thân của người vay tiền tại các tổ chức tín dụng không? Vì vừa rồi anh họ tôi có than phiền với tôi bên FE gọi điện nhắc về khoản nợ mà tôi vay tại FE.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 7 Điều 1 Thông tư 18/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Điểm đ Khoản 2 Điều 7 Thông tư 43/2016/TT-NHNN quy định:

   Quy định nội bộ cho vay tiêu dụng tại các công ty tài chính phải đáp ứng một số yêu cầu, trong đó:

   Biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng, quy định của pháp luật và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng, trong đó số lần nhắc nợ tối đa 05 (năm) lần/01 (một) ngày, hình thức nhắc nợ, thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho vay tiêu dùng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 (bảy) giờ đến 21 (hai mươi mốt) giờ; không nhắc nợ, đòi nợ, gửi thông tin về việc thu hồi nợ của khách hàng đối với tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính, trừ trường hợp có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; bảo mật thông tin khách hàng theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, kể từ 1/1/2020 thì các tổ chức tín dụng (bao gồm FE credit) không có quyền gọi điện người thân của người vay tiền để nhắc nợ, đòi nợ hay gửi thông tin về việc thu hồi nợ của người vay tiền tại tổ chức tín dụng.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn