Giám sát việc quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán

Ngày hỏi:11/10/2016

Giám sát việc quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán được quy định như thế nào? Bạn đọc Bùi Tâm Ngọc, địa chỉ mail bui****@gmail.com hỏi: Tôi làm việc trong một đơn vị xổ số tỉnh. Tôi muốn hỏi: Giám sát việc quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Giám sát việc quay số mở thưởng bằng hệ thống điện tử của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán được quy định tại Khoản 2 Điều 27 Thông tư 136/2013/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

  a) Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số:

  - Giám sát quá trình quay số mở thưởng theo quy định tại Thông tư này, đảm bảo công khai, minh bạch và trung thực;

  - Kiểm tra về số lượng, xuất xứ các thiết bị quay số mở thưởng theo quy định tại Thông tư này;

  - Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong hệ thống thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng;

  - Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung thể lệ mở thưởng.

  b) Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

  - Yêu cầu tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

  + Hệ thống thiết bị phục vụ cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong;

  + Tổ chức mở thưởng không đúng lịch (ngày, giờ) mở thưởng và địa điểm mở thưởng đã thông báo;

  + Hệ thống máy chủ, máy đầu cuối bị ngừng hoạt động liên tục trong 6 giờ;

  + Hệ thống không đóng được việc phát hành trước thời điểm quay số mở thưởng theo quy định;

  + Có cơ sở xác định việc vận hành của hệ thống xổ số tự chọn số điện toán không chính xác, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng giữa những người tham gia dự thưởng xổ số.

  - Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo quy định của pháp luật.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về giám sát việc quay số mở thường bằng hệ thống điện tử của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán, được quy định tại Thông tư 136/2013/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn