Giám sát việc quay số mở thường bằng lồng cầu của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán

Ngày hỏi:10/10/2016

Giám sát việc quay số mở thường bằng lồng cầu của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán được quy định như thế nào? Bạn đọc Huỳnh Thái Hùng, địa chỉ mail huynh****@gmail.com hỏi: Tôi làm việc trong một đơn vị xổ số tỉnh. Tôi muốn hỏi: Giám sát việc quay số mở thường bằng lồng cầu của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp tôi. Xin cám ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Giám sát việc quay số mở thường bằng lồng cầu của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Thông tư 136/2013/TT-BTC hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

  a) Nhiệm vụ của Hội đồng giám sát xổ số:

  - Giám sát quá trình quay số mở thưởng của công ty xổ số điện toán theo quy định tại Thông tư này, đảm bảo công khai, minh bạch và trung thực;

  - Ngay sau khi kết thúc thời gian phát hành vé xổ số tự chọn số điện toán theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, đại diện của Hội đồng giám sát xổ số phải thực hiện khóa máy chủ bằng mật khẩu do Hội đồng giám sát xổ số thiết lập để đảm bảo toàn bộ hệ thống không phát hành được vé ngay sau thời điểm này;

  - Kiểm tra về số lượng, xuất xứ của các thiết bị quay số mở thưởng theo quy định tại Thông tư này;

  - Kiểm tra quá trình hoạt động của các thiết bị quay số mở thưởng trước khi đưa vào sử dụng;

  - Cử thành viên hoặc mời ngẫu nhiên một trong những người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng lựa chọn ngẫu nhiên các bộ bóng sử dụng để quay số mở thưởng;

  - Cử thành viên thực hiện việc niêm phong và mở niêm phong các thiết bị sử dụng để quay số mở thưởng (lồng cầu, hộp đựng các bộ bóng, cân điện tử, thiết bị để đo kích thước của bóng);

  - Kiểm tra việc bố trí các thiết bị hình ảnh (camera, màn hình ti vi), đảm bảo thuận lợi cho việc quan sát, theo dõi việc quay số mở thưởng của Hội đồng giám sát xổ số và người tham gia chứng kiến quay số mở thưởng;

  - Giám sát việc tuân thủ các quy định về thời gian, địa điểm, công bố nội dung Thể lệ quay số mở thưởng và trình tự tiến hành các bước quay số mở thưởng;

  - Giám sát hoạt động của người quay số mở thưởng khi thực hiện nhiệm vụ quay số mở thưởng;

  - Ký biên bản xác nhận các kết quả đã giám sát và kết quả quay số mở thưởng để làm cơ sở cho công ty xổ số điện toán công bố công khai cho khách hàng tham gia dự thưởng.

  b) Quyền hạn của Hội đồng giám sát xổ số:

  - Yêu cầu tạm đình chỉ việc quay số mở thưởng trong các trường hợp sau:

  + Thiết bị phục vụ cho việc quay số mở thưởng bị tháo niêm phong trước khi Hội đồng giám sát xổ số làm việc;

  + Thiết bị không đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật để tạo lập tính khách quan, trung thực của kết quả mở thưởng;

  + Tổ chức mở thưởng không đúng lịch (ngày, giờ) mở thưởng và địa điểm mở thưởng đã thông báo;

  + Có biểu hiện gian lận khi quay số mở thưởng;

  + Hệ thống máy chủ, máy đầu cuối bị ngừng hoạt động liên tục trong 6 giờ trong thời gian bán vé xổ số tự chọn số điện toán đã công bố trong Thể lệ tham gia dự thưởng;

  + Hệ thống không đóng được việc phát hành trước thời điểm quay số mở thưởng theo quy định;

  + Có cơ sở xác định việc vận hành của hệ thống xổ số tự chọn số điện toán không chính xác, làm ảnh hưởng đến tính khách quan, công bằng giữa những khách hàng tham gia dự thưởng xổ số tự chọn số điện toán.

  - Yêu cầu thực hiện quay số mở thưởng lại trong các trường hợp sau:

  + Tổ chức quay số mở thưởng không đúng thứ tự của từng hạng giải như đã thông báo trong thể lệ quay số mở thưởng;

  + Nhiều lần quay chỉ ra một kết quả ở một hạng giải.

  - Yêu cầu kỷ luật hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý các trường hợp vi phạm hoặc các biểu hiện gian lận trong việc tổ chức quay số mở thưởng theo các quy định của pháp luật.

  Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về giám sát việc quay số mở thường bằng lồng cầu của Hội đồng giám sát xổ số tự chọn số điện toán, được quy định tại Thông tư 136/2013/TT-BTC. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn