Hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Ngày hỏi:16/03/2021

Hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức tín dụng phi ngân hàng được quy định ra sao? Văn bản nào quy định? Mong sớm nhận hồi đáp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức tín dụng phi ngân hàng
   (ảnh minh họa)
  • Hệ thống công nghệ thông tin của tổ chức tín dụng phi ngân hàng quy định tại Điều 5 Thông tư 23/2020/TT-NHNN, cụ thể như sau:

   Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có hệ thống công nghệ thông tin được kết nối toàn hệ thống để thực hiện các quy định tại Thông tư này, đảm bảo các yêu cầu tối thiểu sau:

   - Lưu giữ, truy cập, bổ sung cơ sở dữ liệu về khách hàng, thị trường, bảo đảm quản lý rủi ro theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định nội bộ của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

   - Thống kê, theo dõi, quản lý dòng tiền, các khoản mục vốn, tài sản, nợ phải trả; tính toán, quản lý, giám sát các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động.

   - Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo quy định, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước.

   Trân trọng.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Bảo lãnh tín dụng
  Hợp đồng tín dụng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn