Hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn

Hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn gồm những gì?

  Nội dung này được Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình tư vấn như sau:

  • Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, trung thực, chính xác hợp pháp của các tài liệu trong hồ sơ đề nghị bảo lãnh vay vốn gửi đến Chi nhánh NHPT. Hồ sơ bao gồm:

   1. Giấy đề nghị bảo lãnh của Doanh nghiệp (theo mẫu của NHPT);

   2. Hồ sơ Doanh nghiệp gồm:

   a) Hồ sơ pháp lý:

   - Điều lệ hoạt động của DN (trừ DN tư nhân) (bản sao y của DN);

   - Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng; Nghị quyết bổ nhiệm chủ nhiệm, trưởng ban kiểm soát và trưởng ban quản trị Hợp tác xã (bản sao y của DN);

   - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao chứng thực);

   - Giấy phép hành nghề đối với những ngành nghề pháp luật quy định phải có giấy phép (bản sao chứng thực)

   Doanh nghiệp chỉ gửi hồ sơ pháp lý đến Chi nhánh NHPT trong lần bảo lãnh đầu tiên và gửi bổ sung khi các tài liệu trong hồ sơ thay đổi nội dung, số liệu.

   b) Hồ sơ tài chính:

   Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật trong 02 năm gần nhất (bản sao y của Doanh nghiệp); kèm theo kết luận của đơn vị kiểm toán - nếu có (bản sao chứng thực).

   3. Hồ sơ dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh:

   a) Hồ sơ dự án đầu tư:

   - Báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc dự án đầu tư xây dựng công trình báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình (trường hợp dự án có vốn đầu tư nhỏ hơn 15 tỷ đồng) được lập theo quy định của pháp luật (02 bộ);

   Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình có tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng trở lên (bản sao chứng thực);

   - Quyết định đầu tư - nếu có (bản chính);

   - Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về các nội dung liên quan đến dự án.

   b) Hồ sơ phương án sản xuất kinh doanh;

   Phương án sản xuất kinh doanh (bản chính) theo mẫu của NHPT Việt Nam là các tài liệu liên quan đến phương án sản xuất kinh doanh.


  Nguồn:

  Quang Binh Portal
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn