Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Ngày hỏi:15/11/2016

Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang tìm hiểu một số văn bản liên quan đến việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên có vài điểm tôi chưa rõ lắm, mong anh chị giải đáp giúp tôi. Anh chị cho tôi hỏi: Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định như thế nào? Rất mong nhận được sự giải đáp từ quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Thông tư 27/2016/TT-NHNN thì hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm:

   - Công văn đề nghị thẩm định;

   - Dự thảo tờ trình theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 Thông tư Thông tư 27/2016/TT-NHNN;

   - Dự thảo thông tư sau khi tiếp thu ý kiến của đơn vị, tổ chức, cá nhân;

   - Bản tổng hợp ý kiến, giải trình việc tiếp thu hoặc không tiếp thu ý kiến của đơn vị, tổ chức, cá nhân; bản chụp ý kiến góp ý;

   - Bản thuyết minh các nội dung của dự thảo thông tư hoặc bản so sánh và thuyết minh những điểm khác nhau giữa dự thảo thông tư với văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế (trường hợp soạn thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế);

   - Báo cáo đánh giá tác động của chính sách mới theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư Thông tư 27/2016/TT-NHNN (nếu có); bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính và báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có);

   - Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

   Hồ sơ đề nghị thẩm định dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định tại Khoản 2 Điều 24 Thông tư 27/2016/TT-NHNN hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn