Hướng dẫn các thuật ngữ: Thị trường quốc tế, người không cư trú tại VN, người không cư trú tại nước ngoài, bên được bảo lãnh tại VN.

Ngày hỏi:28/11/2017

Đề nghị hướng dẫn các thuật ngữ: Thị trường quốc tế, người không cư trú tại VN, người không cư trú tại nước ngoài, bên được bảo lãnh tại VN.

Để phù hợp với cam kết WTO mà VN đã ký kết, đề nghị cho phép chi nhánh NHNNg được bảo lãnh cho người không cư trú khi các khách hàng này thực hiện hoạt động kinh doanh tại VN.

Trường hợp bên được bảo lãnh là liên doanh thầu gồm nhà thầu tại VN và nhà thầu nước ngoài là người không cư trú thì áp dụng quy định tại Điều 11 như thế nào?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • - Quy định tại Điều 11 Thông tư 07/2015/TT-NHNN phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 123 Luật các TCTD và Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 quy định về phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế của chi nhánh NHNNg, theo đó, chi nhánh NHNNg chỉ được bảo lãnh bằng ngoại tệ trên thị trường quốc tế đối với khách hàng tại VN. Còn các giao dịch bảo lãnh bằng ngoại tệ trên thị trường trong nước thì không bị hạn chế đối tượng khách hàng. Do đó, khoản 4 Điều 11 Thông tư 07 quy định chi nhánh NHNNg không được bảo lãnh bằng ngoại tệ cho khách hàng là người không cư trú hoạt động kinh doanh tại nước ngoài (vì đây là hoạt động trên thị trường quốc tế), trừ trường hợp phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng hoặc phát hành xác nhận bảo lãnh mà bên được bảo lãnh hoạt động kinh doanh tại VN (bên được bảo lãnh hoạt động kinh doanh trên thị trường trong nước).

   Tóm lại, các khái niệm “Người không cư trú tại VN”, “Người không cư trú tại nước ngoài” và “Bên được bảo lãnh tại VN” là phân biệt hoạt động kinh doanh tại VN (thị trường trong nước) hoặc tại nước ngoài (thị trường quốc tế).

   Giao dịch trên thị trường quốc tế là các giao dịch bảo lãnh được thực hiện tại nước ngoài, tức là nghĩa vụ được bảo lãnh của khách hàng phát sinh từ các hoạt động kinh doanh của khách hàng tại nước ngoài. Hoạt động kinh doanh tại VN là các giao dịch kinh doanh được thực hiện tại VN, bao gồm cả việc xuất khẩu hàng hóa của người không cư trú với đối tác tại VN (bên nhận bảo lãnh là người cư trú).

   Căn cứ quy định này, chi nhánh NHNNg được bảo lãnh đấu thầu, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng,…bằng ngoại tệ cho người không cư trú để thực hiện dự án tại VN; bảo lãnh cho người không cư trú để thực hiện dự án tại VN trên cơ sở bảo lãnh đối ứng của TCTD ở nước ngoài; xác nhận bảo lãnh cho nghĩa vụ bảo lãnh của TCTD ở nước ngoài đối với người không cư trú để thực hiện dự án tại VN.

   - Điều 11 áp dụng khi thực hiện bảo lãnh đối với khách hàng là người không cư trú. Do đó, cần xác định rõ liên doanh thầu là người không cư trú hay người cư trú để áp dụng (phụ thuộc vào việc liên doanh được thành lập tại VN hay tại nước ngoài).


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn