Hướng dẫn về việc thu tài liệu về nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bảo lãnh đối ứng

Ngày hỏi:28/11/2017

Điểm c khoản 1 quy định hồ sơ đề nghị bảo lãnh bao gồm tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh. Đề nghị NHNN cho phép bên bảo lãnh không cần phải thu tài liệu về nghĩa vụ bảo lãnh trong trường hợp bảo lãnh đối ứng vì bên bảo lãnh đối ứng có nghĩa vụ kiểm tra tài liệu về nghĩa vụ bảo lãnh.

    Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

    • Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 07/2015/TT-NHNN thì bên bảo lãnh xem xét các điều kiện đối với khách hàng khi quyết định cấp bảo lãnh. Khi phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng, khách hàng của bên bảo lãnh là bên bảo lãnh đối ứng. TCTD bảo lãnh xem xét điều kiện, hồ sơ đối với khách hàng là bên bảo lãnh đối ứng; việc thẩm định giấy tờ pháp lý, nghĩa vụ được bảo lãnh của doanh nghiệp được bảo lãnh phụ thuộc vào quy trình nội bộ và kiểm soát rủi ro của từng TCTD.


    Nguồn:

    Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
    Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
    CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn