Hướng dẫn xác định thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh ngân hàng

Ngày hỏi:28/11/2017

Có thể hiểu ngày hiệu lực của bảo lãnh là ngày người mua, thuê mua nộp tiền ứng trước; giá trị bảo lãnh theo từng hợp đồng mua, thuê mua nhà thay đổi tương ứng với giá trị ứng trước của người mua, thuê mua và giảm dần tương ứng với tiến độ bàn giao nhà của chủ đầu tư?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 12 và khoản 1 Điều 19 Thông tư 07/2015/TT-NHNN thì thời hạn hiệu lực của cam kết bảo lãnh có thể xác định từ ngày phát hành cam kết bảo lãnh hoặc sau ngày phát hành cam kết bảo lãnh theo thỏa thuận của các bên cho đến thời điểm ít nhất sau 30 ngày kể từ ngày bàn giao nhà cho bên mua, bên thuê mua nhà ở theo thỏa thuận của chủ đầu tư với bên mua, bên thuê mua nhà ở.

   - Giá trị bảo lãnh được xác định tương ứng với nghĩa vụ được bảo lãnh, do đó, tương ứng với giá trị tiền ứng trước và các khoản tiền khác mà người mua, thuê mua nhà phải nộp trước cho chủ đầu tư trước khi nhận bàn giao nhà.

   - Khoản 1 Điều 23 Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định nghĩa vụ bảo lãnh chấm dứt trong trường hợp: “nghĩa vụ của bên được bảo lãnh chấm dứt”. Do đó, khi chủ đầu tư bàn giao nhà cho người mua, thuê mua nhà thì nghĩa vụ bảo lãnh của ngân hàng chấm dứt nên số dư bảo lãnh (giá trị bảo lãnh) sẽ được giảm dần tương ứng với tiến độ bàn giao nhà của chủ đầu tư.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn