Mức lãi suất tiền gửi và phương pháp tính lãi khi mở tài khoản tại kho bạc nhà nước

Ngày hỏi:21/05/2020

Hiện đang làm việc cho tín dụng xã. Vì yêu cầu công việc nên tôi có thắc mắc sau mong nhận hồi đáp từ Ban biên tập. Mức lãi suất tiền gửi và phương pháp tính lãi khi mở tài khoản tại kho bạc nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Mức lãi suất tiền gửi và phương pháp tính lãi khi mở tài khoản tại kho bạc nhà nước được quy định tại Khoản 3 Điều 14 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Mức lãi suất tiền gửi

   Tài khoản tiền gửi của đơn vị, tổ chức mở tại các đơn vị KBNN quy định tại Khoản 1 nêu trên được hưởng lãi theo mức lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả cho KBNN tại thời điểm tính lãi.

   Phương pháp tính

   - Lãi tiền gửi trả các đơn vị, tổ chức được KBNN tính một lần vào ngày cuối cùng của tháng và được chuyển trả đơn vị chậm nhất trong 05 ngày đầu của tháng sau trừ ngày nghỉ, ngày lễ.

   - Số dư tính lãi là số dư đầu ngày của tất cả các ngày trong tháng (số ngày thực tế) có trên tài khoản tiền gửi của đơn vị, tổ chức.

   - Số ngày tính lãi trong tháng là số ngày thực tế duy trì số dư đầu mỗi ngày trong tháng (số ngày thực tế là số ngày của tháng tính lãi có thể là 28, 29, 30 hoặc 31 ngày).

   - Lãi suất được tính theo tỷ lệ %/năm (lãi suất năm) của Ngân hàng nhà nước trả cho KBNN tại thời điểm tính lãi.

   - Số lãi phải trả cho đơn vị, tổ chức được tính theo phương pháp tính lãi tính theo tích số, công thức tính như sau:

   Số lãi phải trả =

   Σ(Số dư tính lãi x Số ngày tính lãi)

   x Lãi suất

   365

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn