Muốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân phải có bao nhiêu thành viên?

Ngày hỏi:30/11/2018

Chào anh chị, gia đình tôi đang sản xuất và kinh doanh lụa tơ tằm, do mở rộng quy mô nên nhu cầu về vốn đầu tư cũng lớn. Tôi và vài hộ gia đình khác cũng đang sản xuất và kinh doanh lụa tơ tằm mong muốn thành lâp quỹ tín dụng nhân dân để giải quyết nhu cầu về vốn trong sản xuất, kinh doanh. Anh chị cho tôi hỏi muốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân phải có bao nhiêu thành viên? Mong anh chị giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Muốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân phải có bao nhiêu thành viên?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 6 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định: "Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống."

   Tại Điều 10 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định Điều kiện để được cấp Giấy phép

   1. Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép.

   2. Có tối thiểu 30 thành viên đáp ứng quy định tại Điều 31 Thông tư này, có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân.

   3. Người quản lý, thành viên Ban kiểm soát đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại các Điều 20, Điều 23 và Điều 24 Thông tư này.

   4. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này.

   5. Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Luật Hợp tác xã và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

   6. Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 năm đầu hoạt động.

   => Như vậy, để thành lập quỹ tín dụng nhân dân cần phải có tối thiểu 30 thành viên đáp ứng các quy định và có đủ năng lực tài chính để tham gia góp vốn thành lập quỹ tín dụng nhân dân.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn