Ngân hàng có thể ngừng cho vay nếu không đủ điều kiện

Ngày hỏi:26/12/2011

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Ngô Doãn Luật (tỉnh Đồng Tháp), đại diện Công ty TNHH Một thành viên Gốm Tân Mai, phản ánh: Đầu năm 2009, Công ty thực hiện dự án cải thiện môi trường cho các lò gạch thủ công. Tháng 12/2010, dự án này đoạt giải thưởng Quả cầu vàng do Quỹ môi trường Liên Hợp Quốc tổ chức. Khi dự án được triển khai, Ban quản lý dự án về tiết kiệm năng lượng và môi trường (PECSME) bảo lãnh vốn vay về Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCTVN) - Chi nhánh Sa Đéc và dự án đã được giải ngân. Trong quá trình giải ngân do có sự thay đổi lãnh đạo của Ngân hàng Công Thương Sa Đéc, dự án không tiếp tục được giải ngân, vì thế Công ty rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không đủ kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án. Ông Luật đề nghị cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện trong việc giải ngân để Công ty tiếp tục triển khai dự án.

  Nội dung này được Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tư vấn như sau:

  • Công ty TNHH Một thành viên Gốm Tân Mai do ông Ngô Doãn Luật, Giám đốc có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCTVN) - Chi nhánh Sa Đéc, bao gồm vay vốn ngắn hạn và vốn trung dài hạn để đầu tư dự án “Lò nung gạch Gốm liên tục 4 buồng kết hợp Lò khí hóa trấu công suất thiết kế 22,6m3x4 buồng". Dự án được bảo lãnh vay vốn theo Chương trình bảo lãnh vốn vay tiết kiệm và hiệu quả năng lượng.

   Theo đó, ngày 3/2/2010, NHCTVN – Chi nhánh Sa Đéc và Công ty TNHH MTV Gốm Tân Mai ký Hợp đồng và Phụ lục Hợp đồng cấp bảo lãnh vay vốn theo quy định của Chương trình bảo lãnh vay vốn tiết kiệm và hiệu quả năng lượng; Giá trị bảo lãnh tối đa là 1.992 triệu đồng. Thời hạn hiệu lực 48 tháng kể từ ngày giải ngân.

   Ngày 3/2/2010, NHCTVN – Chi nhánh Sa Đéc và Công ty TNHH MTV Gốm Tân Mai ký Hợp đồng tín dụng, số tiền cho vay tối đa là 2.400 triệu đồng, thời hạn cho vay 48 tháng. Tài sản bảo đảm là Bảo lãnh vốn vay theo Chương trình bảo lãnh vay vốn tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài sản của ông Ngô Doãn Luật, tài sản hình thành từ vốn vay.

   Đến ngày 25/6/2010, NHCTVN – Chi nhánh Sa Đéc đã giải ngân 1.866.161.600 đồng cho Công ty để thực hiện Dự án đầu tư theo đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng.

   Theo mục e, khoản 8.1, điều 8 quyền và nghĩa vụ của bên A (Ngân hàng) tại Hợp đồng tín dụng nêu trên có quy định: Ngân hàng có quyền “Chấm dứt việc cho vay, điều chỉnh giảm bớt giới hạn cho vay (nếu có) và thu hồi nợ trước hạn khi có bất kỳ tài liệu, thông tin nào mà theo ý kiến của bên A các thông tin đó có khả năng dẫn đến thay đổi bất lợi cho hoạt động SXKD, tài sản, tài chính của bên B, làm suy giảm khả năng trả nợ cho bên A".

   Trong quá trình kiểm tra, giám sát sử dụng vốn vay, đầu tư dự án của Công ty TNHH Gốm Tân Mai, NHCTVN – Chi nhánh Sa Đéc đã thấy nhiều vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, khả năng thu hồi nợ, như: Triển khai thực hiện dự án chậm, không đúng với tiến độ mà Công ty cam kết; Tình hình tài chính của Công ty suy giảm, công nợ đến hạn không thu hồi được và không trả được nợ vay ngắn hạn đến hạn; Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cầm chừng...

   Từ những lý do trên và để bảo đảm an toàn vốn vay, tài sản của Nhà nước, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nên việc NHCTVN – Chi nhánh Sa Đéc đã quyết định ngừng giải ngân và yêu cầu thu hồi nợ trước hạn đối với Công ty TNHH Gốm Tân Mai là hoàn toàn phù hợp với các điều khoản đã quy định tại Hợp đồng tín dụng đã ký kết, theo quy định của NHCTVN và Ngân hàng Nhà nước, mà không phải do nguyên nhân Chi nhánh thay đổi Ban Lãnh đạo nên không tiếp tục giải ngân cho Công ty theo thư phản ánh của ông Ngô Doãn Luật.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn