Ngân hàng thương mại có được phát hành cam kết bảo lãnh dưới hình thức thư bảo lãnh không?

Ngày hỏi:28/11/2017

Ngân hàng thương mại có được phát hành cam kết bảo lãnh dưới hình thức thư bảo lãnh không?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Căn cứ quy định tại Khoản 12 Điều 3 và Khoản 2 Điều 12 Thông tư 07/2015/TT-NHNN, NHTM được phát hành cam kết bảo lãnh dưới hình thức thư bảo lãnh.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn