Người lao động tại các huyện nghèo được cho vay với lãi suất bao nhiêu để xuất khẩu lao động?

Ngày hỏi:16/09/2019

Theo quy định mới thì lãi suất cho vay của nhà nước đối với trường hợp cho người lao động tại các huyện nghèo muốn đi làm việc ở nước ngoài là bao nhiêu?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 4 Quyết định 27/2019/QĐ-TTg (Có hiệu lực ngày 25/10/2019) quy định lãi suất cho vay của nhà nước đối với trường hợp cho người lao động tại các huyện nghèo muốn đi làm việc ở nước ngoài, cụ thể như sau:

   - Người lao động thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

   - Người lao động khác tại huyện nghèo được vay bằng lãi suất vay vốn đối với hộ nghèo do Chính phủ quy định.

   - Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% so với lãi suất vay vốn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

   Trên đây là quy định về lãi suất cho vay của nhà nước đối với trường hợp cho người lao động tại các huyện nghèo muốn vay để đi làm việc ở nước ngoài.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn