Người thực hiện điều tra thống kê có quyền và nghĩa vụ gì?

Ngày hỏi:29/10/2018

Tôi hiện có vấn để về pháp lý kính mong Ban biên tập hỗ trợ giúp: Người thực hiện điều tra thống kê có quyền và nghĩa vụ gì? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi.

Khánh Linh****@gmail.com

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Thông tư 06/2011/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, có quy định quyền và nghĩa vụ của người thực hiện điều tra thống kê như sau:

   1. Được tập huấn, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ điều tra thống kê.

   2. Thực hiện điều tra theo đúng phương án điều tra thống kê đã được phê duyệt.

   3. Cung cấp thông tin, giải thích, hướng dẫn cho đối tượng điều tra thống kê về cuộc điều tra và phiếu điều tra thống kê.

   4. Thu thập, ghi chép, tổng hợp các thông tin, số liệu điều tra thống kê một cách trung thực, đầy đủ theo phiếu điều tra thống kê.

   5. Thực hiện bảo mật thông tin, số liệu điều tra thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê và bảo vệ bí mật nhà nước.

   6. Báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo cuộc điều tra hoặc thủ trưởng đơn vị chủ trì thực hiện điều tra thống kê về khó khăn, vướng mắc và vi phạm pháp luật trong quá trình điều tra thống kê.

   7. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn