Nội dung chính của mẫu cam kết bảo lãnh và quy định về thiết kế, in ấn và ban hành mẫu cam kết bảo lãnh ngân hàng

Ngày hỏi:28/11/2017

Cần quy định mẫu bảo lãnh ngân hàng để các bảo lãnh phù hợp với quy định của pháp luật và các ngân hàng áp dụng một mẫu chuẩn.

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • Điều 15 Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về các nội dung chính của mẫu cam kết bảo lãnh và quy định về thiết kế, in ấn và ban hành mẫu cam kết bảo lãnh phù hợp với từng loại hình bảo lãnh. Các TCTD căn cứ quy định này và quy định nội bộ của từng TCTD để áp dụng mẫu cam kết bảo lãnh sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống của từng TCTD.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn