Nội dung chính sách xác định trọng yếu kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng

Ngày hỏi:06/09/2019

Liên quan đến phương pháp tiếp cận kiểm toán dựa trên đánh giá rủi ro và xác định trọng yếu trong kiểm toán Báo cáo tài chính ngân hàng, Ban biên tập cho tôi hỏi: Nội dung chính sách xác định trọng yếu kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng được quy định mới ban hành gần đây quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nội dung chính sách xác định trọng yếu kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Điều 5 Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 02/2019/QĐ-KTNN (Có hiệu lực từ 06/10/2019) quy định nội dung chính sách xác định trọng yếu kiểm toán báo cáo tài chính ngân hàng (BCTCNH), cụ thể như sau:

   1. Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán BCTCNH quy định và hướng dẫn các nội dung chủ yếu sau:

   a) Xác định mức trọng yếu đối với tổng thể BCTCNH.

   b) Xác định mức trọng yếu đối với các khoản mục, nhóm giao dịch, số dư tài khoản và thông tin thuyết minh (viết tắt là các khoản mục) cần lưu ý.

   c) Xác định mức trọng yếu thực hiện.

   d) Xác định ngưỡng sai sót không đáng kể.

   2. Chính sách xác định trọng yếu kiểm toán BCTCNH bao gồm đồng thời cả khung hướng dẫn về định lượng và các nguyên tắc hướng dẫn về định tính đối với việc xác định trọng yếu kiểm toán BCTCNH.

   Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn