Nội dung hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa

Ngày hỏi:17/11/2018

Chào anh chị, em là sinh viên năm hai ngành tài chính ngân hàng em đang tìm hiểu các quy định về hoạt động cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa của ngân hàng thương mại. Anh chị cho em hỏi theo quy định hiện nay thì nội dung hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp em.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư 40/2016/TT-NHNN quy định:

   Ngân hàng thương mại thỏa thuận với khách hàng về việc cung ứng sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa tại hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa phù hợp với các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan. Hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa tối thiểu phải có các nội dung sau:

   - Tên, địa chỉ của ngân hàng thương mại; tên, địa chỉ của khách hàng;

   - Giao dịch gốc; loại hàng hóa cơ sở; khối lượng hàng hóa cơ sở; giá hàng hóa cơ sở áp dụng trong giao dịch gốc; thời hạn giao dịch gốc còn hiệu lực; lịch thanh toán của giao dịch gốc;

   - Các mức giá để thực hiện sản phẩm phái sinh giá cả hàng hóa;

   - Thời hạn giao dịch của hợp đồng;

   - Ngày thanh toán định kỳ và phương thức thanh toán;

   - Các khoản thanh toán;

   - Hiệu lực của hợp đồng;

   - Quyền và trách nhiệm của các bên;

   - Các trường hợp thay đổi và chấm dứt hợp đồng trước hạn; thỏa thuận phạt vi phạm.

   Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa có thể có các nội dung khác do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan.

   Trên đây là quy định về nội dung hợp đồng không tiêu chuẩn về phái sinh giá cả hàng hóa.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn