Phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính tổng hợp

Ngày hỏi:27/10/2017

Phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính tổng hợp được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Trần Minh Tiến. Tôi đang tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính tổng hợp được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

Trần Minh Tiến (minhtien*****@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính tổng hợp
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 21 Thông tư 21/2014/TT-NHNN hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành đã được sửa đổi bởi Khoản 20 Điều 1 Thông tư 28/2016/TT-NHNN thì phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính tổng hợp được quy định cụ thể như sau:

   1. Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước:

   a) Thực hiện các giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay;

   b) Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ, giao dịch quyền chọn mua, bán ngoại tệ;

   c) Nhận tiền gửi bằng ngoại tệ của khách hàng là tổ chức không phải là tổ chức tín dụng; cho vay bằng ngoại tệ đối với khách hàng không phải là tổ chức tín dụng;

   d) Bao thanh toán và bảo lãnh ngân hàng bằng ngoại tệ;

   đ) Phát hành thẻ tín dụng quốc tế;

   e) Chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá bằng ngoại tệ;

   g) Dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; giao cho các tổ chức kinh tế làm đại lý đổi ngoại tệ, đại lý chi, trả ngoại tệ;

   h) Cung cấp các dịch vụ quản lý, bảo quản tài sản bằng ngoại hối; Nhận ủy thác cho vay bằng ngoại tệ;

   i) Đại lý phát hành giấy tờ có giá bằng ngoại tệ;

   k) Cung ứng các dịch vụ tư vấn cho khách hàng về ngoại hối;

   l) Mở tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối;

   m) Vay vốn, cho vay bằng ngoại tệ đối với các tổ chức tín dụng được phép, tổ chức tài chính trong nước;

   n) Gửi tiền, nhận tiền gửi bằng ngoại tệ với các tổ chức tín dụng được phép khác;

   o) Nhận tiền gửi bằng ngoại tệ từ tổ chức tín dụng nước ngoài;

   p) Cho thuê tài chính bằng ngoại tệ.

   2. Phạm vi hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế:

   a) Mua, bán ngoại tệ giao ngay trên thị trường quốc tế;

   b) Thực hiện các giao dịch mua, bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ với tổ chức tài chính nước ngoài nhằm mục đích phòng ngừa, hạn chế rủi ro đối với hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại tệ đã giao kết và thực hiện với khách hàng trong nước;

   c) Cho vay ra nước ngoài đối với khách hàng không phải là tổ chức tín dụng;

   d) Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng nước ngoài để thực hiện hoạt động phát hành thẻ tín dụng;

   đ) Bao thanh toán quốc tế và bảo lãnh ngân hàng bằng ngoại tệ.

   3. Đối với các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế:

   a) Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho phép công ty tài chính tổng hợp thực hiện có thời hạn đối với từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm cụ thể, bao gồm các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế ngoài các hoạt động ngoại hối quy định tại khoản 1, 2 Điều này trên cơ sở đáp ứng đủ điều kiện và hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 26, khoản 3 Điều 27 Thông tư này;

   b) Sau khi hết thời hạn được phép thực hiện các hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế tại văn bản chấp thuận có thời hạn, trường hợp có nhu cầu tiếp tục thực hiện, trên cơ sở đáp ứng đủ điều kiện và hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 26, khoản 4 Điều 27 Thông tư này và các quy định có liên quan của Ngân hàng Nhà nước, công ty tài chính tổng hợp được Ngân hàng Nhà nước xem xét, cho phép thực hiện các hoạt động ngoại hối này tại văn bản gia hạn văn bản chấp thuận có thời hạn.

   Trên đây là nội dung tư vấn về phạm vi hoạt động ngoại hối của công ty tài chính tổng hợp. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 21/2014/TT-NHNN.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn