Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:05/12/2016

Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa, địa chỉ mail hoant30****@gmail.com hỏi: Em rất quan tâm tới hoạt động Ngân hàng, đặc biệt là việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước. Em muốn hỏi: Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? Và văn bản pháp luật nào quy định về điều này? Mong Ban biên tập Thư Ký Luật trả lời giúp em. Xin cám ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường của Ngân hàng Nhà nước được hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư 48/2014/TT-NHNN quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo đó:

   1. Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau:

   a) Khi thấy cần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng nhằm cảnh báo hoặc định hướng dư luận;

   b) Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của Ngân hàng Nhà nước, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện, vấn đề nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều này.

   2. Khi có căn cứ cho rằng báo chí đăng tải thông tin chưa chính xác, sai sự thật về lĩnh vực do Ngân hàng Nhà nước quản lý, Thống đốc, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơ quan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp đột xuất, bất thường của Ngân hàng Nhà nước, được quy định tại Thông tư 48/2014/TT-NHNN. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn