Phong tỏa tài khoản mở tại kho bạc nhà nước được thực hiện trong các trường hợp nào?

Ngày hỏi:19/05/2020

Liên quan đến việc quản lý các tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc phong tỏa tài khoản mở tại kho bạc nhà nước được thực hiện trong các trường hợp nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Các trường hợp phong tỏa tài khoản mở tại kho bạc nhà nước quy định tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   Tài khoản của đơn vị, tổ chức bị phong tỏa trong những trường hợp sau đây:

   - Khi có văn bản đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

   - Đối với các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài: Việc phong tỏa, chấm dứt phong tỏa tài khoản thực hiện theo quy định của nhà tài trợ theo Hiệp định đã được ký kết.

   - Chủ tài khoản vi phạm các quy định về sử dụng tài khoản tại điểm a, điểm đ Khoản 1 và điểm d, điểm e Khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

   Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thực hiện theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn