Phương án điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng

Ngày hỏi:23/11/2018

Đang công tác tại một ngân hàng thương mai, được biết sắp tới ngân hàng nơi tôi làm việc sẽ thực hiện cuộc điều tra thống kê tiền tệ ngân hàng. Vậy Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định của pháp luật thì: Phương án điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng bao gồm những phương án nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Phương án điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng bao gồm những phương án quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 26/2018/TT-NHNN quy định về điều tra thống kê tiền tệ, ngân hàng và ngoại hối ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành, cụ thể như sau:

   - Cuộc điều tra thống kê phải có phương án điều tra thống kê được ban hành kèm theo quyết định điều tra thống kê của Thống đốc;

   - Phương án điều tra thống kê phải được Tổng cục Thống kê thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê trước khi ban hành. Hồ sơ gửi thẩm định phương án điều tra thống kê quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Thống kê;

   - Phương án điều tra thống kê gồm các nội dung:

   + Mục đích, yêu cầu điều tra;

   + Phạm vi, đối tượng, đơn vị điều tra;

   + Loại điều tra;

   + Thời điểm, thời gian và phương pháp điều tra;

   + Nội dung, phiếu điều tra;

   + Phân loại thống kê sử dụng trong điều tra;

   + Quy trình xử lý và biểu đầu ra của điều tra;

   + Kế hoạch tiến hành điều tra;

   + Tổ chức điều tra;

   + Kinh phí và các điều kiện vật chất cho điều tra.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn