Quản lý rủi ro, đảm bao an toàn, bảo mật trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Ngày hỏi:29/11/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về hoạt động thanh toán của hệ thống ngân hàng. Anh chị cho tôi hỏi đối hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trong hệ thống ngân hàng thì quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật ngân hàng được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 7 Thông tư 39/2014/TT-NHNN quy định về Quản lý rủi ro, đảm bao an toàn, bảo mật trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán như sau:

   - Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải xây dựng và thực hiện quy định nội bộ và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống rửa tiền và các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan.

   - Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải thực hiện các yêu cầu đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin trong hoạt động ngân hàng; an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

   - Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải tuân thủ các quy định về việc lập, sử dụng, bảo quản, lưu trữ chứng từ điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng.

   Trên đây là quy định về Quản lý rủi ro, đảm bao an toàn, bảo mật trong hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn