Quy định về bảo trì, kiểm tra định kỳ và xử lý sự cố mạng diện rộng Ngân hàng Nhà nước

Ngày hỏi:03/01/2019

Chào anh chị, theo thông tin tôi được biết là Ngân hàng nhà nước vừa mới ban hành văn bản về quản lý mạng máy tính của ngân hàng nhà nước Việt Nam. Anh chị cho tôi hỏi theo quy định nay thì việc bảo trì, kiểm tra định kỳ và xử lý sự cố mạng diện rộng Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 11 Thông tư 34/2018/TT-NHNN, có hiệu lực ngày 01/03/2019, quy định về bảo trì, kiểm tra định kỳ và xử lý sự cố như sau:

   Quy định về bảo trì:

   - Mạng diện rộng phải được bảo trì định kỳ tối thiểu 02 lần một năm, gồm 01 lần bảo trì tại chỗ và 01 lần bảo trì từ xa;

   - Việc bảo trì mạng diện rộng không được làm gián đoạn và ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng Nhà nước;

   - Quá trình bảo trì phải thực hiện theo đúng kịch bản được phê duyệt, ghi nhật ký về tình trạng hoạt động trước và sau khi bảo trì;

   - Cục Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch, phương án bảo trì, chủ trì và thông báo cho các đơn vị quản lý tài sản, đơn vị sử dụng tài sản phối hợp thực hiện việc bảo trì. Trong trường hợp thuê dịch vụ bảo trì, Cục Công nghệ thông tin thực hiện theo quy định hiện hành;

   - Đơn vị quản lý tài sản phối hợp với Cục Công nghệ thông tin trong việc thực hiện và xác nhận kết quả bảo trì.

   Quy định về kiểm tra định kỳ và xử lý sự cố:

   - Cục Công nghệ thông tin thực hiện xây dựng, ban hành quy trình và hướng dẫn kiểm tra định kỳ, xử lý sự cố;

   - Đơn vị quản lý tài sản thực hiện kiểm tra, ghi nhật ký định kỳ và thực hiện xử lý sự cố theo quy trình và hướng dẫn của Cục Công nghệ thông tin.

   Trên đây là quy định về bảo trì, kiểm tra định kỳ và xử lý sự cố mạng diện rộng Ngân hàng Nhà nước.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn