Quy định về đối tượng thu phí dịch vụ thanh toán khi sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước

Ngày hỏi:21/05/2020

Liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ tại kho bạc nhà nước. Ban biên tập cho tôi hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đối tượng thu phí dịch vụ thanh toán khi sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước được quy định ra sao?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thu phí dịch vụ thanh toán khi sử dụng tài khoản tại kho bạc nhà nước được quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 18/2020/TT-BTC, cụ thể như sau:

   1. Đối tượng thu phí dịch vụ thanh toán

   a) Đối tượng thu phí dịch vụ thanh toán, gồm:

   - Các đối tượng được quy định tại tiết a Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

   - Đơn vị, tổ chức không đăng ký sử dụng tài khoản tiền gửi tại KBNN nơi đơn vị, tổ chức nộp tiền, nhưng có nhu cầu nộp tiền mặt vào KBNN để thanh toán với đơn vị, tổ chức có tài khoản tại KBNN khác trừ trường hợp để nộp thu NSNN tại KBNN khác.

   b) Các đối tượng không phải trả phí thanh toán, gồm:

   Các đối tượng được quy định tại tiết b Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 24/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước.

   Ban biên tập phản hồi thông tin.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn