Quy định về phát hành tiền giấy, tiền kim loại

Theo dõi sự thay đổi của Phát hành tiền giấy, tiền kim loại
Ngày hỏi:06/10/2018

Chào anh chị, tôi đang tìm hiểu các quy định về phát hành tiền giấy, tiền kim loại. Tôi có một chút thắc mắc mong anh chị giải đáp, anh chị cho biết theo quy định của pháp luật hiện nay thì tiền giấy, tiền kim loại được phát hành như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Điều 17 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định vê phát hành tiền giấy, tiền kim loại như sau:

   - Ngân hàng Nhà nước là cơ quan duy nhất phát hành tiền giấy, tiền kim loại của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   - Tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành là phương tiện thanh toán hợp pháp trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

   - Ngân hàng Nhà nước bảo đảm cung ứng đủ số lượng và cơ cấu tiền giấy, tiền kim loại cho nền kinh tế.

   - Tiền giấy, tiền kim loại phát hành vào lưu thông là tài sản "Nợ" đối với nền kinh tế và được cân đối bằng tài sản "Có" của Ngân hàng Nhà nước.

   Tại Mục 2 Nghị định 40/2012/NĐ-CP, nghiệp vụ phát hành tiền:

   Quản lý Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành:

   1. Ngân hàng Nhà nước lập Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước.

   a) Quỹ dự trữ phát hành được quản lý ở các kho tiền Trung ương và các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

   b) Quỹ nghiệp vụ phát hành được quản lý tại kho tiền Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước và các kho tiền Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

   2. Nguồn hình thành Quỹ dự trữ phát hành và Quỹ nghiệp vụ phát hành:

   a) Quỹ dự trữ phát hành bao gồm:

   - Tiền mới in, đúc nhập từ các cơ sở in, đúc tiền;

   - Tiền nhập từ Quỹ nghiệp vụ phát hành.

   b) Quỹ nghiệp vụ phát hành bao gồm:

   - Tiền nhập từ Quỹ dự trữ phát hành;

   - Tiền thu từ lưu thông.

   Công bố phát hành loại tiền mới:

   1. Căn cứ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế và yêu cầu ổn định tiền tệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phát hành việc loại tiền mới, bao gồm các nội dung:

   a) Mệnh giá các loại tiền mới phát hành;

   b) Thời điểm và hình thức phát hành tiền mới.

   2. Ngân hàng Nhà nước tổ chức thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về:

   a) Chủ trương của Chính phủ về phát hành các loại tiền mới;

   b) Hình thức, thời gian phát hành các loại tiền mới;

   c) Mệnh giá, kích thước, trọng lượng và các đặc điểm khác của từng loại tiền mới.

   Phát hành tiền:

   - Ngân hàng Nhà nước thực hiện phát hành tiền vào lưu thông và thu tiền từ lưu thông về thông qua hoạt động thu, chi tiền mặt và các hoạt động nghiệp vụ khác của Ngân hàng Nhà nước.

   - Ngân hàng Nhà nước bảo đảm đáp ứng nhu cầu tiền mặt cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Kho bạc Nhà nước trên cơ sở số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

   Tuyển chọn, phân loại tiền:

   - Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm tổ chức tuyển chọn, phân lọai, xử lý tiền.

   - Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển chọn, phân loại, xử lý tiền.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy định phát hành tiền giấy, tiền kim loại.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn