Quy định về thu hồi, thay thế tiền

Ngày hỏi:06/10/2018

Tôi đang tìm hiểu các quy định về phát hành tiền giấy, tiền kim loại. Tôi có một chút thắc mắc mong anh chị giải đáp, đối với tiền không đủ tiêu chuẩn, rách nát, hư hỏng không sử dụng được thì theo quy định sẽ bị xử lý như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Quy định về thu hồi, thay thế tiền
   (ảnh minh họa)
  • Tại Điều 20 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 2010 quy định về thu hồi, thay thế tiền như sau:

   Ngân hàng Nhà nước thu hồi và rút khỏi lưu thông các loại tiền không còn thích hợp và phát hành các loại tiền khác thay thế. Các loại tiền thu hồi được đổi lấy các loại tiền khác với giá trị tương đương trong thời hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định. Sau thời hạn thu hồi, các loại tiền thuộc diện thu hồi không còn giá trị lưu hành.

   Tại Mục 1 Nghị định 40/2012/NĐ-CP thì:

   Thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông

   - Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Kho bạc Nhà nước tổ chức việc thu, đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

   - Ngân hàng Nhà nước quy định tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; thu, đổi các loại tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

   Thu hồi, thay thế tiền

   - Công bố thu hồi và thay thế tiền

   Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đình chỉ lưu hành và thay thế các loại tiền trong lưu thông. Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về:

   + Chủ trương của Chính phủ về đình chỉ lưu hành và thu hồi tiền đình chỉ lưu hành từ lưu thông; thay thế một phần hay toàn bộ các loại tiền đang lưu hành.

   + Hình thức, thủ tục, thời hạn thu hồi các loại tiền đình chỉ lưu hành.

   - Thu hồi, thay thế tiền

   + Ngân hàng Nhà nước tổ chức thu hồi các loại tiền đình chỉ lưu hành theo quy định.

   + Các loại tiền thu hồi được đổi lấy các loại tiền khác với giá trị tương đương trong thời hạn do Ngân hàng Nhà nước quy định.

   + Việc phát hành các loại tiền khác thay thế thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quy định thu hồi, thay thế tiền.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn