Quy trình bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày hỏi:28/11/2017

Theo Điều 56 Luật kinh doanh bất động sản, trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải được NHTM đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính và phải gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, thuê mua nhà khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua. Điểm b khoản 1 Điều 12 Thông tư 07 quy định NHTM khi thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư phải đảm bảo trong hợp đồng mua, thuê mua nhà ở ký kết giữa chủ đầu tư và khách hàng có quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư phải hoàn lại tiền cho khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà theo tiến độ cam kết. Đề nghị hướng dẫn rõ quy trình bảo lãnh, đối tượng thụ hưởng bảo lãnh, khi bảo lãnh thì NHTM phát hành một bảo lãnh chung cho tất cả người mua nhà hay phát hành cho từng người mua nhà?

  Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

  • - Các quy định tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN được ban hành để hướng dẫn cụ thể quy định tại Luật KDBĐS và phù hợp với quy định tại Luật KDBĐS. Các ngân hàng thương mại thực hiện việc bảo lãnh bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai theo quy trình sau đây:

   + Chủ đầu tư và ngân hàng ký Thỏa thuận cấp bảo lãnh trong đó quy định rõ: (i) NHTM cam kết thực hiện bảo lãnh cho chủ đầu tư bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai; (ii) Điều kiện để NHTM cấp bảo lãnh cho nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với người mua nhà là Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải có nội dung về nghĩa vụ của chủ đầu tư phải hoàn trả số tiền ứng trước cho người mua, thuê mua nhà khi vi phạm nghĩa vụ bàn giao nhà đã cam kết;

   + Khi chủ đầu tư nhận được yêu cầu mua, thuê mua nhà cụ thể của từng khách hàng thì sẽ ký hợp đồng mua, thuê mua nhà;

   + Trên cơ sở thỏa thuận cấp bảo lãnh, hợp đồng mua, thuê mua nhà ở đã ký với khách hàng, ngân hàng thương mại phát hành cam kết bảo lãnh (dưới hình thức thư bảo lãnh hoặc hợp đồng bảo lãnh) cho bên nhận bảo lãnh là người mua, thuê mua nhà.


  Nguồn:

  Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn